EN


fundusze_unijne
Stomatologia Marmol realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie nowych innowacyjnych rozwiązań w stomatologii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2014-2020.
W wyniku realizacji projektu gabinet zakupił innowacyjny tomograf Carestream CS 8100 3D. Zakup tego urządzenia pozwolił na trójwymiarową diagnostykę układu stomatognatycznego, skanowanie wycisków oraz modeli diagnostycznych w technologii CAD-CAM. Działanie to poprawi jakość leczenia oraz umożliwi lepszą komunikację między lekarzem a laboratorium dentystycznym. Wynikiem projektu będzie również wzrost zatrudnienia o 1 etat.

Wartość projektu: 253800,00PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 105750,00 PLN