EN


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Praktyka Stomatologiczna Dariusz Marmol
ul. Szewska 12
40- 649 Katowice


Informacja a wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowiskoPodstawa prawna: ustawa Prawo Atomowe /Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2
W jednostce występuje następujące urządzenie wytwarzających promienîowanie jonizujące;
• CS 8100 3D firmy Carestream numer fabryczny EKID 375
• Kodak 2100 firmy Carestream numer fabryczny VCYA 085
Decyzja nr 309/2017 na uruchomienie aparatów wydana 12 maja 2017 roku przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach

Jednostka posiada ZEZWOLENIA wydane przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach na uruchomienie Pracowni RTG – decyzja 306/2017 z dnia 12 maja 2017 roku

Jednostka podlega kontroli Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach, 40-957 Katowice, ul. Raciborska.39 – Oddział Higieny Radiacyjnej.

Jednostka przed uruchomieníem pracowni oraz gabinetów stomatologicznych miała wykonane pomiary rozkładu dawki promieniowania X w otoczení aparatów — na podstawie wyników stwierdzono że dawka graniczna promieniowania jonizującego nie przekracza 1mSv/rok dla pomíeszczeń ogólnodostępnych omz 3 mSv/rok .

Jednocześníe zgodnîe z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych (Dz.U. Nr 131 poz. 910) Pracownía RTG w/w jednostce są terenem nadzorowanym.

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dozymetrii indywidualnej — w ciągu minionych 12 miesięcy (od 01/01/2020do 31/12/2020) zmierzona dawka efektywna wyniosła poniżej 1 msv /rok
Personel zakwalifikowany do kategorii narażenia na promieniowanie jonizujące B”.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz.U z 2005 poz.166)- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi.
– pracownicy: 20 mSv/rok;
– ogół ludności : 1 mSv/rok.

Uwaga:
• na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
• Pracownia RTG nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.


Data przekazania dokumentu 26 styczeń 2021 rok